Община Върбица подписа договор за безвъзмездна финансова помощ "Солидарност" на ЕС

Община Върбица подписа договор за безвъзмездна финансова помощ "Солидарност" на ЕС