Нормативни документи на общинската администрация

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ

 


 

Проект на изменение и допълнение към Наредба за определяне размера на местните данъци на община ВърбицаУстройствен правилник авг. 2012

 


 

Определяне размера на местните данъци


 

Определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите


 

Наредба за управление на общинския бюджет на Община Върбица

 


 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА/ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЪРБИЦА


ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фестивал за млади таланти- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ