Основи на едно бъдещо партньорство

На 20.03.2013 г. кмета на Община Върбица Мердин Байрям беше в Община Кьорфез, Република Турция за сключване споразумение за побратимяване между двете общини.

Това поставя основите на едно бъдещо партньорство на общинско ниво за създаване на диалог между побратимените общини в духа на новото време и европейското единство.

Подготовка и участие по международни проекти и програми, съвместна работа в сферата на икономиката и търговията, туризма и екологията, както и подпомагане развитието на бизнеса в нашата община.

Способстване за по-добро опазване на историята, културата, бита и традициите на жителите на двете общини.

Юнус Пехливан-Кмет на Община Кьорфез и Мердин Байрям-Кмет на Община Върбица