Проект на изменение и допълнение към Наредба за определяне размера на местните данъци на община Върбица

Проект на изменение и допълнение към Наредба за определяне размера на местните данъци на община Върбица

 

Документацията виж ТУК