ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022 г.

Указ на президента

____________________________________________________________________________________

Хронограма за изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

 

Заповед № 2135 - 11.08.2022 г. - за образуване на избирателни секции на територията на община Върбица и утвърждавам тяхната номерация и адрес.

Заповед № 2136 - 11.08.2022 г. - Местата за обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с насрочените на 2 октомври 2022 г. изборите за народни представители, Общинска администрация – Върбица

Приложение № 17-НС

Приложение № 21-НС

Приложение № 25-НС

Приложение № 67-НС

Симулатор за машинно гласуване

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители

Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК

Заповед № 2257 - 24.08.2022 г. - Местата за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали в гр.Върбица

Заповед № 2268 - 26.08.2022 г. - Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Върбица при провеждане на избори за народни представители за Народно събрание

П О К А Н А - Относно провеждане на консултации за състава на Подвижната ибирателна секция

Заповед № 2313 - 02.09.2022 г. - Обхвата на ПСИК по населени места в Община Върбица

Разяснителна кампания

СЪОБЩЕНИЕ - Във връзка с изтичане на срока /17.09.2022 г./ за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА - от избирателните списъци в изборите за народни представители

Удостоверения, които ще бъдат издавани на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, с цел осигуряване възможност да упражнят правото си на глас

РЕШЕНИЕ № 1460-НС  от 22 септември 2022 г. ОТНОСНО гласуване на избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители