Отличиха кметът на Върбица като един от най-добрите за миналата година

С призове „Кмет на 2012 година” бяха отличени в София 23 общински кметове от страната, сред тях и кметът на Върбица Мердин Байрям. Той получи приз за добрите финансови резултати, постигнати през миналата година с двукратно изпълнение на собствените бюджетни приходи. Плекетът „Кмет на годината” е присъден на Мердин Байрям и за спечелените от общината, като една от най-малките, европейски проекти за повече от 7 млн. лв. в областта на туризма и социалната сфера. Номинираните кметове са избирани сред 264 общини в страната по данни на министерствата и управляващите органи на програмите и според категорията на района, в който работят е оценен техният принос за развитието на съответната община.

Награждаването на кмета Мердин Байрям в столицата стана на 7 март, заедно с още 22 градоначалници на различни по големина и население общини.

Росица СТАЙКОВА / Шуменска Заря