Структура, състав, численост и функции на администрацията

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА