Гори

 


 

Заповед №597/ 21.03.2019г. за определяне на пожароопасен сезон в горите от 25.03.2019г. до 30.10.2019г. 

Заповед №925/22.05.2018г. за забрана на бране на липов цвят


 

Заповед № 838 от 11.05.2018г. 

Заповед № 656 от 27.03.2018г. 

Заповед №494 от 21.02.2018г.

Забрана за търговия със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане / в територията на Община Върбица.

 


 

 

16.01.2018г.- Д О К У М Е Н Т И за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост.

Документацията изтегли ТУК:


Заповед №696 от 30.05.2017г.- Забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене на клони, увреждане на дървета, както и събиране на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, ДГ, болници  и медицински пунктове в гр. Върбица и по селата.

 

 

Заповед №567 от 27.04.2017г. на Община Върбица за обявяване на пожароопасен сезон за горите


 

Заповед №444 от 31.03.2017г. на Община Върбица


 

Заповед №258 от 16.02.2017г.- Забрана за търговия със застрашени, защитени и под специален режим на диворастящи растения под ограничен режим на ползване / снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане/ в територията на Община Върбица.Заповед №590 от 28.03.2016г.- Забрана за паша на селскостопански животни в горски територииЗаповед №994 от 17.06.2016г.- Забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене на клони, увреждане на дървета, както и събиране на липов прашец за търговски цели на обществени места, паркове, ЦДГ, болници в гр. Върбица и по селата.