Кмет на Общината

Мердин Мустафа Байрям

Работно време с граждани
09:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 05391/ 21-31

E-mail:
obshtina@varbitsa.org

Сигнали мнения и препоръки

sekretar_v@ro-ni.netУВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ОБЯВЕНО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Поради възникнали технически причини Община Върбица, Ви уведомяваме, че със Заповед №1776 от 22.12.2015г. на Кмета на община Върбица се отменя обявеното ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП), както и на Екологичната оценка /ЕО/ към него, което бе обявено на 28.12.2015г. от 13:00 часа в сградата на „Младежки дом” гр. Върбица, Община Върбица.

 

Заглавие

 

Обществено обсъждане ОУПО

 

Предварителен проект ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

Доклад Екологична оценка

 

Схема за провеждане на консултации за ЕО на ОУП на община Върбица

 

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА


Обявление за обществено обсъждане на ОУП на община Върбица


НОВИНИ: Основи на едно бъдещо партньорство

Кметът на Община Върбица е избран "Кмет на годината 2012"

Кмета на Община Върбица Мердин Байрям е номиниран за "Кмет на годината 2012"

Градче в Североизточна България – данъчен рай

 

ВИДЕО: Г Маршрути" - Община Върбица - интервю с кмета

 

 

ОБЯВА ЗА ТЪРГ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ


 

 

Вход
raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg