Работно време на звеното за административно обслужване

преди обяд от 08.00 до 12.00 часа

след обяд от 13.00 до 17.00 часа