Състав на Общински съвет

Общински съветници Мандат 2015-2019 г.

Председател:  Кадир Назиф Хасан

 

1.

Кадир Назиф Хасан

гр. Върбица

ПП „ДПС”

2.

Бинол Хасанов Пехливанов

с. Методиево

ПП „ДПС”

3.

Мехмед Хюсеинов Юсуфов

гр. Върбица

ПП „ДПС”

4.

Мустафа Решидов Хюсеинов

с. Нова Бяла река

ПП „ДПС”

5.

Бирсен Еюбов Елманов

с. Станянци

ПП „ДПС”

6.

Мехмед Сабри Юсуф

с. Чернооково

ПП „ДПС”

7.

Севдалин Бориславов Алдинов

гр. Върбица

ПП „ДПС”

8.

Ерсин Ахмедов Хасанов

с. Ловец

ПП „ДПС”

9.

Ердинч Ахмедов Исмаилов

с. Тушовица

ПП „ДПС”

10.

Исуф Алиев Газинов

с. Маломир

ПП „ДПС”

11.

Шемсие Алиева Шабанова

с. Бяла река

ПП „ДПС”

12.

Мехмед Мустафа Мехмед

с. Божурово

ПП „ДПС”

13.

Стоян Георгиев Димитров

гр. Върбица

ПП „БСП”

14.

Хълми Ахмед Амза

гр. Върбица

ПП „ГЕРБ”

15.

Сашо Радославов Стайков

с. Конево

ПП „ГЕРБ”

16.

Мустафа Халилов Еминов

с. Тушовица

ПП „ГЕРБ”

17.

Eмил Иванов Димов

гр. Върбица

ПП „ГЕРБ”